Park Rusthoff

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home ANBI

ANBI

Basisgegevens Stichting Vrienden van Park Rusthoff.
Het is dankzij uw giften en donateurbijdragen dat de Stichting Vrienden van Park Rusthoff haar taken voor Park Rusthoff kan uitvoeren.
In financieel opzicht is de Stichting Vrienden van Park Rusthoff een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat wil zeggen dat giften en notariële schenkingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, binnen de daarvoor geldende fiscale regels.

Wij hopen u spoedig als nieuwe donateur te begroeten. Voor nadere informatie klik op nevenstaande link Vriend worden of klik op de link aan de linkerzijde van deze pagina.

Conform de richtlijnen van een ANBI dient een aantal gegevens gepubliceerd te worden.

Naam:
Stichting Vrienden van Park Rusthoff

Registratienummer bij Belastingdienst:
811084127

Bankrekeningnummer:
NL25RABO0357244397

Contact gegevens:
Stichting Vrienden Park Rusthoff,
Nachtegaallaan 9,
2172 JP Sassenheim.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jules de Vries
Secretaris / vice-voorzitter: Hans Juffermans
Penningmeester: Marlies Juffermans
Lid: Willem Westerbeek
Lid: Ineke Kovács
Lid: Ben Verhoef
Lid: Hans Wilson

Beleidsplan:
Klik op het submenu of hier om het document te openen.

Beloningsbeleid:
Beloningsbeleid Stichting  Vrienden van Park Rusthoff.

De stichting Vrienden van Park Rusthoff is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit een bestuur, dat benoemd wordt op basis van coöptatie. Daarnaast zijn er een groot aantal donateurs. De bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze vergoeding voor hun geleverde prestaties. Zij doen dat onbetaald en vrijwillig. Aantoonbaar gemaakte kosten die bestuursleden maken voor hun activiteiten, zoals de aanschaf van artikelen ten behoeve van de stichting komen voor vergoeding in aanmerking, mits vooraf goedgekeurd door het bestuur.

Doelstelling:
Doelstelling Stichting Vrienden van Park Rusthoff.

De Stichting Vrienden van Park Rusthoff is op 18 maart 2002 opgericht, met als in de statuten geformuleerd doel: “het bevorderen van het behoud en de revitalisering van het monument Park Rusthoff in de gemeente Sassenheim, en voorts al datgene te verrichten dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De stichting heeft als belangrijkste inkomstenbron de bijdragen van de ongeveer 600 donateurs, die jaarlijks 15,= euro of meer per donateur inleggen.
De stichting besteedt haar gelden aan projecten die het gebruik van het park stimuleren en objecten die de functie van het park verrijken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2012 is een besluit genomen om een nieuw konijnenhok te financieren voor de kinderboerderij.
Tevens is besloten tot de financiering van de aanschaf van hartmassage apparatuur.
Aan het eind van het jaar verscheen het nieuwe plan van Bos en Slabbers, het landschapsarchitecten bureau, dat ook het initiële plan voor Park Rusthoff had gemaakt, 10 jaar geleden. Dit nieuwe plan zal meegenomen worden in de onderhandelingen met de gemeente, uit te voeren door de stichting beheer. Met dit plan wordt een goede basis gelegd voor het opnieuw opstellen van een lange termijn bestedingsplan van de stichting Vrienden.

Financiële verantwoording:
Klik op het submenu of hier om het document te openen.