Park Rusthoff

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home ANBI Bestuursverslag 2016

Bestuur verslag 2016

Bestuur verslag.

Het bestuur heeft in 2016 3 keer vergaderd. In de samenstelling van het bestuur is in 2016 geen verandering opgetreden.

Aan het eind van 2012 verscheen het nieuwe plan van Bos en Slabbers, het landschapsarchitecten bureau, dat ook het initiële plan voor Park Rusthoff had gemaakt, 10 jaar daarvoor.  In het beleidsplan 2015, dat in de vergadering van 3 februari 2015 is goedgekeurd  en in mei 2016 is bijgesteld, waren twee grote projecten opgenomen. De ene was het realiseren van een monumentale bank aan het einde van de Rode Loper, het andere was het renoveren van het Ooievaarseiland.

De monumentale bank is op 26 februari 2016 in gebruik genomen in aanwezigheid van het gemeentebestuur. Het ooievaarseiland is in de winter 2015/2016 aangepakt en is in de zomer van  2016 officieel in gebruik genomen.

Veel publiciteit is er geweest rondom de nasleep van de zomerstorm 2015. Vanuit de Sassenheimse gemeenschap is veel ondersteuning gekomen om alles in oude glorie te herstellen. Dat bleek onder andere uit het grote aantal nieuwe donateurs dat zich heeft aangemeld in 2016. In mei mochten we een certificaat geven aan de honderdste nieuwe donateur ten gevolge van de actie zomerstorm. De PR die dat opleverde zorgde weer voor nieuwe aanmeldingen.

Op het terrein van de PR is veel gebeurd in het verslagjaar. Alle activiteiten in het park, inclusief die van de stichting Vrienden mochten zich verheugen in een grote belangstelling van de plaatselijke en regionale pers. Dit jaar is er een dubbeldikke Parkberichten verschenen die zich in grote belangstelling mocht verheugen.