Lintjes binnen park Rusthoff

René van Elburg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Hans Heuer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Op 29 april 2010 zijn er in de gemeente Teylingen zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt ter gelegenheid van Koninginnedag 2010.

 

De heer R.J.(René) van Elburg (74) – Sassenheim

De heer Van Elburg was tot zijn pensionering in 1995 lid van de directie van drukkerij Van Elburg in Sassenheim. Het bedrijf met 60 medewerkers behoort tot de grote drukkerijen in Nederland. Als een van de eersten in Nederland voerde hij een winstdelingsregeling in voor de medewerkers van zijn drukkerij. Hij was jarenlang lid van diverse commissies en besturen van werkgeversorganisaties in de grafische sector. Na zijn afscheid heeft hij als interim-directeur en commissaris een belangrijke rol gespeeld in de continuïteit van het bedrijf en het behouden van de werkgelegenheid.

Naast zijn werk voor de drukkerij was hij als vrijwilliger bijzonder actief in verschillende organisaties:

* Sinds 1973 is hij vrijwilliger van de Pancratiusparochie in Sassenheim in tal van functies. De laatste jaren bezoekt hij namens de parochie bewoners in het woonzorgcentrum/verpleeghuis Mariënhaven/Mariëngaarde in Warmond en maakt hier deel uit van de bewonersraad.
* Sinds 1974 is hij vrijwilliger bij de Rotary Club Sassenheim en betrokken bij diverse projecten waaronder de revitalisering van park Rusthoff in Sassenheim. De heer Van Elburg was projectleider van de commissie die het masterplan voor het revitaliseren heeft voorbereid, maakte deel uit van de begeleidings- en sponsorcommissie en is sinds 2003 vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff. Deze stichting heeft het volledige beheer over het park. In het park worden diverse evenementen gehouden en onlangs was de feestelijke opening van een nieuw paviljoen in het park.
* Als lid van de werkgroep ‘Op Bollengrond’ zette hij zich voor de bloembollensector in voor het behoud van het bestaande productieareaal aan bollengrond. De werkgroep was opgericht als reactie op de plannen van de Rijksplanologische Dienst begin jaren negentig voor woningbouw in de Duin- en Bollenstreek: de ‘Bollenstad’. De activiteiten van de werkgroep hebben geleid tot de ondertekening van een pact van de provincie Zuid-Holland samen met twintig actoren die belang hebben bij de planologie van deze regio: het Pact van Teylingen.
* Vanaf 2002 was hij mede-initiatiefnemer van een hospice in de Duin- en Bollenstreek en (mede)oprichter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Hospice Duin- en Bollenstreek. In 2008 is het hospice geopend, waar inmiddels 70 vrijwilligers actief zijn.

De heer Van Elburg wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer H.L.A.J.(Hans) Heuer (74) – Sassenheim

De heer Heuer heeft zich op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

* Hij was van 1962-2009 actief lid en een aantal jaar voorzitter van de toneelvereniging Elckerlyc in Sassenheim.
* Hij was acht jaar bestuurslid (ook voorzitter van de raad van bestuur) en bouwkundige van het woonzorgcentrum en verpleeghuis Bernardus in Sassenheim.
* Hij was in 1973 medeoprichter en jarenlang (tot 1989) voorzitter van ’t Onderdak in Sassenheim (huisvesting verschillende verenigingen).
* Sinds 1978 is hij actief lid van de Rotaryclub Sassenheim en sinds 2000 zeer actief in verschillende projecten. Zo is hij voorzitter geworden van de Stichting Vrienden van park Rusthoff in Sassenheim. Nadat de Rotary aan de gemeente een masterplan voor het revitaliseren van het park had aangeboden is er een begeleidings- en sponsorcommissie onder leiding van de heer Heuer voortvarend aan de slag gegaan. In 2002 kreeg deze commissie de naam Vrienden van Park Rusthoff. Sinds de revitalisering van het park heeft de stichting ruim 500 donateurs aan het park weten te binden.
* Vanaf 2004 is de heer Heuer vanuit de Rotary als vrijwilliger actief geweest bij het drinkwaterproject Tileagd in Roemenië.

De heer Heuer wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.