Bijdragen aan het park

Er zijn verschillende manieren waarmee u kunt bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkelen van het park.

Wilt u vrijwilliger worden? Kijk dan eens bij naar onze vacatures.

Wilt u een financiële bijdrage doen aan het park? Kijk dan eens bij

– Vriend worden

– Sponsor worden

Vriend worden

Daarvoor heb je vrienden……………..
Als “Vriend van Park Rusthoff” levert u een belangrijke financiële bijdrage aan het behoud, onderhoud en het functioneren van het Park. De donaties van de Parkvrienden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Park Rusthoff. Het bestuur van deze stichting bepaalt wat er met uw geld gebeurt. Meer hierover kunt u HIER lezen. Als vriend wordt u daarover tevens regelmatig op de hoogte gehouden via de website en eenmaal per jaar in de nieuwsbrief “Parkberichten” die bij u thuis wordt bezorgd.

Een paar voorbeelden van wat uw bijdrage als vriend van Park Rusthoff kan betekenen: Bepaalde evenementen in het park zouden zonder de steun van de Stichting Vrienden niet gerealiseerd kunnen worden. De afgelopen jaren heeft De Stichting Vrienden een bijdrage geleverd aan de realisatie van de nieuwe entree aan het Boschplein, een zeer ingrijpende revitalisering van het Ooievaarseiland en de nieuwe bank aan het eind van de rode loper. Ook een plantenkasje voor de Schooltuin en een nieuwe duiventil voor de Kinderboerderij werden met hulp van Parkvrienden gerealiseerd.Momenteel wordt er hard gewerkt aan de metamorfose van de entree aan de Kerklaan. Kortom, hoe meer “Vrienden” van de Stichting, hoe mooier het Park kan blijven.

De donatie aan de Stichting Vrienden van Park Rusthoff bedraagt slechts € 15.– per jaar (meer mag uiteraard ook). U kunt zich ook via de website onder de kop “vriend worden” aanmelden. Vervolgens ontvangt u een welkomstbrief met de nodige gegevens. Wij hopen van harte u als nieuwe Vriend van uw park te mogen begroeten.

Fiscaal aantrekkelijk schenken

De stichting Vrienden van Park Rusthoff is een ANBI stichting. Dat betekent, dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. Echter hiervoor geldt een drempelbedrag. Pas boven een totaal giftenbedrag van 1 % van het zogenoemde drempelinkomen is deze aftrekbaar. Die drempel geldt niet bij periodieke giften.

Er zijn drie voorwaarden voor een periodieke schenking wil die geheel aftrekbaar kunnen zijn:

  1. ze moet geschieden aan een ANBI stichting ( dat is de stichting Vrienden van Park Rusthoff)
  2. je moet de schenking minimaal vijf jaar achtereen doen
  3. de schenking gebeurt uit vrijgevigheid, dus zonder enige vorm van tegenprestatie
  4. de schenking moet aan bepaalde vormvereisten voldoen.

 

ANBI Status
Door de ANBI status is het mogelijk belastingvrij te schenken. Om aan de vormvereisten te voldoen download u dit PDF formulier van deze website, waarin we alvast de belangrijkste gegevens hebben weergegeven.

Vult u het formulier geheel en in tweevoud  en ondertekend in en stuur het naar de penningmeester van de stichting Vrienden van Park Rusthoff, Marconilaan 3, 2161 CD Lisse. U krijgt één exemplaar ondertekend door de penningmeester terug.

Voor eventuele vragen over fiscaal aantrekkelijk schenken aan Park Rusthoff kunt u ook terecht bij de penningmeester van het park, Marlies Schoemaker, die te bereiken is via de mail: marliesjuff@gmail.com.

Vriend worden

Sponsor worden

Het Park is een aantrekkelijk sponsordoel. U laat ermee zien dat uw onderneming duurzaamheid niet alleen met de mond belijdt, maar daadwerkelijk inspanningen verricht om de samenleving groener en leefbaarder te maken. U toont dat U deelnemer bent in wat de “participatiemaatschappij” heet doordat U burgerinitiatieven in de samenleving steunt via een sponsorbijdrage. Dat mag gezien worden.
De SVPR hanteert twee mogelijkheden tot sponsoring: standaardsponsor + vlaggensponsor.

Standaardsponsor

Als standaardsponsor wordt uw bedrijfsnaam + logo vermeld op de website van Park Rusthoff en wordt er een link geïnstalleerd naar de eigen website van de sponsor. Tijdens evenementen in het park zullen op het TV-scherm in het Sassennest foto’s van het park worden vertoond, afgewisseld met blokken met de namen van sponsors + logo’s.

U en uw partner/introducé(e) worden uitgenodigd voor de jaarlijkse parkbarbecue, georganiseerd voor alle vrijwilligers van het park door de Stichting Beheer Park Rusthoff.

Voor het organiseren van een besloten feest, lezing, meeting, et cetera. ontvangt u een korting op de huur van het Sassennest. De jaarlijkse kosten van de standaard sponsoring bedragen € 100.

Vlaggensponsor

Wilt U daarnaast ook vlaggensponsor zijn, dan wordt ervoor gezorgd dat tijdens de twee grootste en drukst bezochte evenementen, de Voorjaarmarkt en de Vrijwilligersmarkt/Kindervrijmarkt, een door u aan te leveren vlag in de in het Park geplaatste mast wordt gehesen. De jaarlijkse kosten bedragen dan € 150,– inclusief bovengenoemde omschrijving standaard sponsor.

Sponsor worden