Stichting beheer park Rusthoff

Nadat in 2000 op kosten van de toenmalige gemeente Sassenheim werd begonnen aan de revitalisatie van het zwaar verwaarloosde Park Rusthoff, is in 2003 de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) opgericht.
En wel beheer in de ruimste zin van het woord. Zo werd met de gemeente een budget overeen gekomen waarmee de SBPR verantwoordelijk werd voor het totale onderhoud van het park.
Heden ten dagen, nu de gemeente Sassenheim is opgegaan in de fusiegemeente Teylingen, worden ooit gemaakte afspraken nog steeds gerespecteerd en per vier à vijf jaar herzien..

Het bestuur van de SBPR bestaat uit twee componenten.
Als eerste is er het Dagelijks bestuur (DB)
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Het DB vergadert officieel zes maal per jaar. Voor ad hoc noodzakelijk overleg kunnen tussentijdse vergadermomenten worden ingelast.


Dagelijks bestuur (DB):

Naam

Paul ten Velden

Erik van ’t Hof

Monique Knops

Marco van den Nouland

Portefeuille

Facilitaire diensten

Algemene zaken en beveiliging

Secretariaat

Financiën

Functie

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Het tweede component van de SBPR wordt gevormd door de portefeuillehouders. De portefeuillehouders zijn de hoofden van de diverse afdelingen binnen het park en zij, of een afgevaardigde, zijn tevens lid van het bestuur van het park. Van de SBPR ontvangen alle portefeuillehouders een budget om hun afdeling te kunnen runnen en zijn hier over weer verantwoording verschuldigd aan het DB. Samen met het DB vormen zij het Algemeen Bestuur (AB). De groep van portefeuillehouders wordt gevormd door de volgende personen:


Het AB vergadert vijf maal per jaar.

portefeuillehouders

Naam

Ton Wijsman

Danusia Hendriksz

Eric van ’t Hof

Gerard Rutgrink

Saskia ten Velden

Dimphy Caspers / Annemarie Westerbeek

Krijn van Dijk

Portefeuille

Evenementencommissie

Heemtuin

Schooltuinen

Groen en bestrating

Kinderboerderij

Paviljoen

Marketing/webmaster

Functie

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid