Keurmerk voor de Schooltuinen

Keurmerk “NATUURLIJK TUINIEREN” voor Schooltuin Park Rusthoff in Sassenheim

 De Schooltuin Park Rusthoff in Sassenheim heeft als EERSTE schooltuin in Nederland op 28 september 2011 het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren verworven.

Onder luid gejuich van de schoolkinderen van groep 7 van de Kinderburg werd het keurmerk met VIER stippen onthuld.

De onthulling werd uitgevoerd door scholieren van de vier basisscholen die bij het
schooltuin project zijn betrokken. Tevens waren aanwezig, de wethouder de heer van der Zon, bestuursleden van de Park Rusthoff, buren en genodigden. Waaronder heel veel mensen die de schooltuin een warm hart toedragen o.a. door de levering van natuurvriendelijke materialen.

Volgens de heer Herman Vroklage van de AVVN heeft de schooltuin de vier stippen,
het hoogste aantal, verdiend doordat in de verschillende categorieën in ruime mate werd voldaan aan de gestelde eisen.
De AVVN heeft bij de uitreiking verschillende adviezen gegeven waarmee de schooltuin voor de komende jaren verder kan om zich nog beter als Natuurlijk Tuinierende schooltuin te presenteren.


Na jaren van hard en enthousiast werk voldoet de schooltuin ruimschoots aan de richtlijnen en uitgangspunten voor natuur- en milieuvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting zoals die door de keurmerk organisatie AVVN geformuleerd zijn.

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen.

Alles is erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven, om te leven,
te groeien, om te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.

Het bodemleven wordt steeds verder verbeterd met B!o-Feed, een biologisch middel op basis van zeewier en andere plantaardige extracten.   Al het organisch tuinafval wordt gecomposteerd en dus weer gebruikt en in het najaar zaaien de kinderen zelf een groenbemester in.

Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden nooit gebruikt. Door preventief gebruik te maken van wissel- en combinatieteelt wordt aantasting al voorkomen. En mocht er iets ontstaan dan zal het alleen worden bestreden met een 100% natuurlijk middel.

In de schooltuin hebben ca. 110 basisschool leerlingen uit de groepen 6/7/8 van 4 scholen een eigen tuintje. Wekelijks komen ze in de periode van half maart tot eind september met de klas  gedurende één uur het natuurlijke tuinieren beoefenen.

Naast het telen van groenten en bloemen krijgen de “tuinders in-spe” extra themalessen over onder andere zaden en kruiden en het nut van kleine beestjes en insecten.

Waarom heeft deze schooltuin dit Keurmerk gekregen?

De schooltuin is gelegen in het unieke park Rusthoff dat al een natuurlijke beschutting geeft. In de schooltuin vindt men, naast de tuintjes voor de kinderen, een vlindertuin, insectenhotel, fruitboog, kruidentuin, oude tuinmuur met lei-fruit, een scharrelhoek voor de kleine beestjes, een bijenstal en een rustplaats voor amfibieën.
Er zijn schuilplaatsen voor vogels, egels en insecten in bomen, heggen, en houtwallen.
Er is aandacht voor het milieu en er worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt.

Alles is ingericht met als doel een NATUURLIJKE TUIN waarin leerlingen in ruime mate kennis kunnen maken met een NATUURLIJKE omgeving.