Unicef-loop in park Rusthoff

UNICEF Bollenstreek organiseert op donderdagmiddag 17 en vrijdagmiddag 18 november de UNICEF Loop in park Rusthoff in Sassenheim.

Tweeëntwintig jaar geleden werd op 20 november het verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties door bijna alle landen van de wereld ondertekend.
Het kinderrechten verdrag bestaat uit artikelen waarin de rechten van alle kinderen van de wereld staan beschreven.
Helaas gaan die rechten nog niet op voor alle kinderen. UNICEF zet zich in om aan alle kinderen in de wereld een goede toekomst te geven.
Het UNICEF thema voor dit jaar is: Kinderarbeid. Dat pikken we niet!

Leerlingen van de basisscholen : de Kinderburg en de Springplank uit Sassenheim doen mee aan deze UNICEF Loop.
Vrijdag 4 november gaan UNICEF vrijwilligers langs bij deze scholen om gastlessen te geven. Zij zullen dan de kinderen uitleggen waar UNICEF voor staat en uitleg geven over het thema van dit jaar: aandacht vragen voor de vele kinderen die moeten werken en dus niet naar school toe kunnen, kinderen die collega’s hebben in plaats van klasgenoten.

Die dag krijgen de leerlingen van de Kinderburg en de Springplank ook hun sponsorenvelop mee. Daarmee kunnen  zij dan zoveel mogelijk sponsors werven voor de rondjes die zij 2 weken later in park Rusthoff gaan lopen.
Donderdagmiddag 17 november gaan de leerlingen van de groepen 1,2,3 en 4 van de Sprinplank vanaf 13.30 uur hun rondjes lopen in park Rusthoff.

Vrijdagmiddag 18 november, vanaf 13.15 uur  doen alle leerlingen van de Kinderburg en de leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8 van de Springplank  hun uiterste best om zoveel mogelijk rondjes te lopen en daarmee kinderen “ver weg” ook een kans te geven op onderwijs en een goede toekomst.

De ronde die de kinderen gaan lopen is het geasfalteerde pad op het eiland in het park ( 360m). De leerlingen van de groepen 1 en 2 lopen één ronde.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 krijgen de kans om 1 of 2 ronden te lopen.
De bovenbouwleerlingen gaan de uitdaging aan om in een half uur tijd zoveel mogelijk rondjes van 360 meter te lopen.

UNICEF Bollenstreek hoopt op een sportieve middag met veel enthousiaste kinderen die zich inzetten voor kinderen elders in de wereld, om die een betere toekomst te geven. En uiteraard verwachten wij veel (groot)ouders die de kinderen komen aanmoedigen.

Het paviljoen in het park zal die middagen geopend zijn.

Voor informatie over UNICEF kunt u terecht op de site: www.unicef.nl
U vindt daar ook de informatie over het thema : Kinderarbeid. Dat pikken we niet.

Speciaal voor kinderen heeft UNICEF de website: www.unicefenjij.nu

Voor informatie over deze sponsorloop kunt u bellen met 0252 224619.