Overhandiging opbrengst Badeentjesrace

De actie van de badeendjesrace, op 11 mei j.l

 

in Park Rusthoff georganiseerd door Rotaryclub Sassenheim, heeft inclusief vlaggen en spandoeken van sponsors het enorme bedrag opgebracht van € 12.500,== om diverse plannen in Park Rusthoff te realiseren. Een nieuwe entree bij de Hema aan het Boschplein, een kweekkas op de schooltuin en een complete revitalisatie van het ooievaarseiland staan bovenaan de wensenlijst van het park.

Zaterdag 15 juni heeft de heer Cor Wagemakers, voorzitter van de Rotaryclub Sassenheim, het bedrag in de vorm van een cheque en een mega badeend symbolisch overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Beheer Park Rusthoff, de heer Ronald van der Graaf. De overhandiging vond plaats bij genoemde entree. Een groot gedeelte van de opbrengst zal namelijk worden aangewend om deze entree grondig te veranderen. Er komt een nieuwe brug en een nieuwe entree. Gedacht wordt aan een zelfde stijl als de hoofdingang aan de Hoofdstraat maar wel minder imposant. De Gemeente zal op termijn vanaf deze entree een pad met lindebomen aanleggen richting de Kerklaan waardoor het park gevoelsmatig meer naar het centrum van het dorp wordt getrokken.