Herinrichting Boschplein met pad naar entree

Vanaf maandag 19 augustus j.l. is er gestart met de herinrichting van het Boschplein.

Het nieuwe appartementengebouw met daar onder de toekomstige winkels van Blokker, Xenos en Bazar is reeds opgeleverd zodat nu het plein kan worden aangepakt zodat e.e.a. een betere uitstraling en meer allure krijgt. Begonnen wordt met het aanleggen van een nieuwe riolering.

De volgende fase van het werk bestaat uit de aanleg van de verharding in de Kerklaan tussen de Hoofdstraat en de toegang tot Boschplein.
Hierna start de uiteindelijke herinrichting van het Boschplein hetgeen o.a. zal bestaan uit de aanleg van voetgangersgebieden, parkeerplaatsen en een pad vanaf de Kerklaan tot aan de nieuw te realiseren entree van het park nabij de Hema. Langs dit pad zullen lindes geplaatst worden waardoor de indruk zal gaan ontstaan dat het park meer naar de Kerklaan wordt toe getrokken. Bijgaand een tekening waarop ook duidelijk het pad zichtbaar is.
Volgens de planning zal het vóór medio november a.s. worden opgeleverd.

Onderstaande afbeeldingen zijn een uitsnede uit de tekening van Urban Opportunities.