Een nieuw contract.

Ondertekening van het nieuwe contract.

Op vrijdag 6 september vond de feestelijke ondertekening plaats van het nieuwe contract tussen de Stichting Beheer Park Rusthoff en de gemeente Teylingen. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar en gaat in op 1 januari 2014. In verband met de gemeentelijke bezuinigingen hebben de onderhandelingen de nodige tijd in beslag genomen. Als blijk van waardering voor het werk van de stichting en al haar vrijwilligers is toch een contract met een lange looptijd gesloten en is het gelukt om de toekomst van het Park voor de komende 5 jaar zeker te stellen.