UNICEFLOOP vrijdagmiddag 15 november

UNICEF Bollenstreek organiseert op vrijdagmiddag 15 november de UNICEFLOOP in Park Rusthoff.

Alle leerlingen van basisschool “het Bolwerk” doen mee aan deze sponsorloop.

UNICEF het kinderfonds van de Verenigde Naties, doet er wereldwijd alles aan om kindersterfte te laten dalen. Er overlijden elke dag nog 18.000 kinderen aan oorzaken die vaak makkelijk te voorkomen zijn, zoals diarree, malaria en longontsteking.
Unicef is ervan overtuigd dat dit aantal nul zou moeten zijn: “We gaan voor nul!”.

De datum van 15 november is bewust gekozen omdat die dag dichtbij 20 november ligt: “de dag van de rechten voor het kind”. Die dag is het 24 jaar geleden dat door bijna alle landen van de wereld “het verdrag voor de rechten van het kind” van de verenigde Naties is ondertekend.

Op vrijdag 1 november zijn door vrijwilligers van UNICEF Bolllenstreek gastlessen op “het Bolwerk” verzorgd.
De kinderen kregen informatie over wat UNICEF wereldwijd doet om de kindersterfte terug te brengen.
Die dag kregen de leerlingen ook de sponsorenvelop mee en zijn zij sponsors gaan werven voor de rondjes die zij op 15 november in park Rusthoff gaan lopen. De rondjes zijn 360 meter lang, het geasfalteerde pad op het eiland in park Rusthoff.

De leerlingen van de groepen 1,2, 3 en 4 starten om 13.30 uur met een warming-up en daarna gaan zij in 20 minuten tijd zoveel mogelijk rondjes lopen.
Rond 14.00 uur krijgen de leerlingen van de groepen 5-8 een warming-up en daarna gaan zij in 30 minuten tijd zoveel mogelijk rondjes lopen.

Leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zullen deze dag UNICEF helpen in het kader van hun maatschappelijke stage.

UNICEF Bollenstreek kijkt uit naar een sportieve dag in park Rusthoff met veel enthousiaste kinderen die zich inzetten voor kinderen elders in de wereld, om die een betere toekomst te geven.

En uiteraard verwachten we veel (groot)ouders die de kinderen komen aanmoedigen.
De leerlingen van “het Bolwerk” helpen met hun voeten UNICEF een handje!

Voor informatie over UNICEF kunt u terecht op de site: www.unicef.nl
Speciaal voor de kinderen heeft UNICEF de website: www.unicefenjij.nu

31 oktober 2013