Parkdienst in Park Rusthoff

Parkdienst in Park Rusthoff 
zondag 14 september 2014 10.00 uur.

Ook dit jaar zal op de zondag van de feestweek in Sassenheim weer een oecumenische PARKDIENST gehouden worden in Park Rusthoff.
Een bijzondere en mooie traditie die dit jaar voor de 11e maal zal plaatsvinden. De Parkdienstcommissie, met daarin vertegenwoordigers van de Oranjevereniging Sassenheim, de gezamenlijke kerken in Sassenheim en Park Rusthoff heeft deze dienst voorbereid.

 

De pastores van Sassenheim hebben voor deze dienst als thema gekozen:
….. met vallen en opstaan…., waarbij Genesis 12, het verhaal van Abraham, die met Gods zegen op reis gaat, de leidraad is.
Voorgangers in deze dienst zullen zijn: Pastoor Peter Owel en dominee Hendrik Betting. Voor de samenzang is gekozen voor bekende liederen, die iedereen goed mee kan zingen. Deze samenzang zal begeleid worden door een gelegenheidsorkest bestaande uit enthousiaste leden leden van Drum- en Showband Adest Musica en Christelijke Harmonievereniging Crescendo.

De collecte die gehouden zal worden is bestemd voor het project SHELTERBOX
zie voor meer informatie boekje Oranjevereniging of www.shelterbox.nl.

De Parkdienst is ook rechtstreeks via internet te beluisteren, vanaf 9.55 uur: www.kerkomroep.nl, kies dan Sassenheim en selecteer Havenkerk.
Kerkleden die gewend zijn om via de kerktelefoon naar de dienst uit de eigen kerk te luisteren kunnen gewoon deze Parkdienst thuis horen en mee beleven.
Er wordt een schakeling gemaakt naar uw kerk.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze bijzondere, unieke en oecumenische Parkdienst mee te maken. Er is plaats voor heel veel bezoekers, voel je welkom!
Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Pancratiuskerk.
Indien nodig zal dit gecommuniceerd worden via de websites van de kerken en van de Oranjevereniging en via mededelingen bij de ingangen van Park Rusthoff. Tot ziens in het park op 14 september 10.00 uur!