Najaarsvogels in Park Rusthoff

Zondagmorgen 12 oktober 2014 maakten ruim 20 vogelliefhebbers gebruik van de uitnodiging van de Evenementencommissie om samen met Willem-Jan Hooijmans in alle vroegte het park in te gaan om te luisteren en kijken naar de vogels die in deze maand het park bevolken.

Oktober is de vogeltrekmaand bij uitstek en de populatie is beduidend anders dan in het voorjaar. Omdat de bomen nog meer dan gewoon in het blad zaten moesten de deelnemers vooral hun oren gebruiken en met behulp van de verrekijkers extra hun best doen om de vogels in de bomen te bespeuren.

Op het eiland werden de watervogels als eerste bekeken, m.n. de meerkoeten die vanuit andere streken Park Rusthoff hebben uitgekozen voor hun stop, en de diverse soorten eenden. De kuifeend dook regelmatig enkele meters diep om daarmee bodemorganismen als voedsel omhoog te halen. Deze oorspronkelijk schuwe eend heeft zich goed aangepast aan de mens, de aantallen blijven echter klein.

In de heemtuin werd geluisterd naar het verschil tussen het ‘kra kra’ van de kraai en de ka ka van de kauwen. De laatste vogelsoort is een sociaal dier die leeft in grotere groepen, de kraai leeft meer solitair en vormt een paar voor het leven. De gaai liet zijn rauwe geluid horen en het roodborstje zijn parelende zang, waarmee de laatste zijn territorium afbakent voor de winter.

Via de buitenring konden op het eiland de verschillende soorten meeuwen goed worden onderscheiden, zoals een kokmeeuw, een zilvermeeuw en een juveniel kleine mantelmeeuw. In de bomen werden houtduiven (die zelfs in september nog jongen hadden) en een holenduif gezien. De Turkse tortel met zijn eenvoudige driedelige zang mengde zich ook tussen de groep. Deze duif voelt zich nu thuis in Nederland en is een mooi voorbeeld van een vogelsoort die vanuit Azië op eigen kracht hier is gekomen, zich makkelijk heeft aangepast en nu een algemeen duivensoort is geworden. Aan de Kerklaankant waren de prachtige ‘bouwwerken’ van de eksters te bewonderen. Deze blijven in de bomen en het materiaal daarvan wordt vaak weer gebruikt door andere vogels, bijvoorbeeld de randuilen. De vuurgoudhaan en de koperwiek lieten zich zondagochtend niet zien of horen, maar degenen die regelmatig door het park wandelen in de vroege uren zullen deze vogelsoorten ongetwijfeld spotten de komende weken.

Na afloop werd onder het genot van een kopje koffie/thee 26 soorten op de soortenlijst genoteerd. Vogelwerkgroepteylingen (zie ook vogelwerkgroepteylingen.nl) heeft zo’n 250 in het wild voorkomende vogels in het Teylingse gebied geregistreerd en gedocumenteerd. 104 daarvan zijn (ook) gezien binnen Park Rusthoff, waarmee het park niet alleen voor mensen, maar blijkbaar ook voor vogels een uitverkoren plaats is!

12 oktober 2014