Woonstichting vooruitgang tekent sponsorcontract

Voor nieuwe bank in Park Rusthoff:

Woonstichting vooruitgang tekent sponsorcontract.

 

Op donderdag 25 september 2014 hebben Johan van Buren, Manager Wonen van Woonstichting Vooruitgang (links op de foto) en Ben Verhoef, Coördinator Sponsoring en PR van Park Rusthoff een sponsorcontract getekend welke het mogelijk zal maken om een nieuwe beeldbepalende bank te realiseren in Park Rusthoff. Deze zal, volgens een ontwerp van Stol Architecten, worden gebouwd op een prominente plek in het park en wel aan het eind van de zgn. rode loper bij de hoofdentree van het park waar momenteel 3 losse houten banken staan. De vergunningaanvraag voor het prachtige ontwerp is reeds door de gemeente Teylingen in behandeling genomen en na goedkeuring zal de bouw in het aanstaande voorjaar van start kunnen gaan. Ter illustratie bijgaand enkele artist impressions:

Rechts een duidelijk beeld van het ontwerp  
van de bank waarvan het 
metalen gedeelte zal worden 
vervaardigd door mathematisch
kunstenaar Wim van Dam. Diverse
mathematische kunstwerken van 
zijn hand zijn reeds jaren in het 
park te bewonderen zoals o.a. in het
water aan de achterzijde van het 
Sassennest.

Links een duidelijk beeld van de prominente plek waar de nieuwe bank geplaatst zal gaan worden. 
Aan het eind van de rode loper, recht tegenover de hoofdentree. Momenteel staan hier 3 losse houten banken welke elders in het park een prima nieuwe plek zullen krijgen.

Rechts een plattegrond van de rode 
loper welke loopt vanaf de entree 
tot aan de plek waar de nieuwe 
bank wordt gerealiseerd. Op deze 
plattegrond is ook het schaakbord 
zichtbaar dat hier ooit was, echter toen
aan de andere kant van de rode loper.