Nieuwe bomen voor Park Rusthoff

Landelijk is ooit besloten tot een herplantplicht van bomen. Zo ook in de gemeente Teylingen.

Het betreft een plicht om een boom, die op een bepaalde plek in de gemeente verwijderd wordt, te vervangen door een nieuw exemplaar. Indien dit op die bepaalde plek niet wenselijk of niet mogelijk is, heeft de gemeente de plicht de nieuwe boom elders binnen de gemeente te herplanten.

In het kader van deze herplantplicht werd Park Rusthoff in de week van 16 februari j.l. verblijd met 44 nieuwe bomen.

Het betreft de volgende aantallen en soorten:

2 Acer cappadocium “Rubrum”,
2 Prunus cerasifera “Royal Burgundi”,
20 Quercus robur,
8 Betula nigra,
10 Tilia X europea en
2 Salix sepulcralis “Chrysocoma”.
Vooraf zijn door het hoofd groen van park Rusthoff, Gerard Rutgrink, met grote zorg de plekken voor het planten geselecteerd. Hoek Hoveniers heeft, na twee dagen voorbereidend grondwerk, het planten binnen twee dagen geklaard.