Enorme ravage door storm

De zwaarste zomerstorm ooit heeft zaterdag 25 juli 2015 ook het prachtige Park Rusthoff in Sassenheim niet ongemoeid gelaten.

Vooral in het bosgedeelte van het park heeft de meedogenloze storm, gepaard met hevige regenval een ware ravage aangericht. Het hele park biedt een troosteloze aanblik door de strijd die de elementen hebben geleverd. Vele bomen zijn gesneuveld of werden de takken met veel geweld afgerukt. Diverse paden en watergangen zijn versperd. Afgelopen zondag heeft de afdeling groen een eerste inschatting gemaakt en kwam tot de conclusie dat het zeer ernstig is. Maandagochtend wordt direct begonnen met het verwerken en afvoeren van de gesneuvelde bomen. Pas daarna kan een juiste inventarisatie worden gemaakt van de aangerichte schade en een herstelplan worden opgesteld.

27-07-2015