Keurmerk verlengd

De Schooltuin Park Rusthoff heeft de herkeuring voor het Keurmerk “Natuurlijk Tuinieren” met succes doorstaan.

Met een score van 95, met het behoud van de 4 stippen, heeft de Schooltuin zijn plaats in de top (volks)tuinen met dit Keurmerk, dat gegeven wordt door de AVVN (Algemene Verbond van Volkstuindersverenigingen Nederland) behouden.

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven, om te leven, te groeien, om te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.
Het bodemleven wordt verbeterd met meststoffen op basis van natuurlijke stoffen en andere plantaardige extracten. Al het organisch tuinafval wordt gecomposteerd en dus weer gebruikt en in het najaar zaaien de kinderen zelf een groenbemester in.
Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden nooit gebruikt. Door preventief gebruik te maken van wissel- en combinatieteelt wordt aantasting voorkomen. En mocht er toch iets ontstaan dan zal het alleen worden bestreden met een 100% natuurlijk middel.
Waarom heeft deze schooltuin een verlenging van het Keurmerk gekregen?
De schooltuin is gelegen in het unieke en prachtige park Rusthoff dat al een natuurlijke beschutting geeft. In de schooltuin vindt men, naast de tuintjes voor de leerlingen van de
4 scholen, een vlindertuin, insectenhotels, een fruitboog en een kruidentuin.Voor de oude tuinmuur staat leifruit en er is een scharrelhoek voor de kleine beestjes.
In bijenstal vindt men bijenkasten met de zo noodzakelijke bijenvolken. Verder zijn er schuilplaatsen voor vogels, egels en insecten in bomen, heggen, en houtwallen.
Er is aandacht voor het milieu en er worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt.
Als voorbereiding van de herkeuring zijn de vele eisen die gesteld worden aan het natuurlijk tuinieren nog eens doorgelopen en is er extra aandacht geschonken aan het gebruik van biologische zaden. Het gebruik van water is verder uitgewerkt met de aanleg van een waterscheppunt en een regenwateropvang. De wijze waarop de kinderen, met goed lesmateriaal en de inzet van kundige vrijwilligers, kennis hebben kunnen maken met verantwoord omgaan met de natuur heeft veel lof gescoord.