Afscheid van beheerders Sassennest, Lidy en Co Zwetsloot.

Tijdens de traditionele eindejaarsbijeenkomst van vrijwilligers van Park Rusthoff, op woensdag 30 december 2015, is officieel afscheid genomen van de beheerders van paviljoen het Sassennest, Lidy en Co Zwetsloot. Zij werden toegesproken door Ronald van de Graaf, voorzitter van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR), welke hen bedankte voor de grote verdienste welke zij voor het Sassennest hebben gehad. Door hun enorme inzet hebben zij samen met een team enthousiaste vrijwilligers het Sassennest op een fantastische wijze op de kaart gezet. Mede dankzij het feit dat het Sassennest een trouwlocatie is geworden, waar zeer regelmatig gebruik van wordt gemaakt, en tevens de vele recepties, partijen, bijeenkomsten etc. die er worden gehouden is het Sassennest inmiddels een ondersteunende bron van inkomsten geworden voor de SBPR. Tot slot van zijn praatje overhandigde Ronald hen een grote bos bloemen en een flink bedrag aan kadobonnen.

Tevens werd het nieuwe vierkoppige beheerdersteam voorgesteld.

Zelfs wethouder Kees van Velzen had midden in zijn Kerstreces tijd vrijgemaakt om Lidy en Co toe te spreken en ook alle aanwezige vrijwilligers heel hartelijk te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Dankzij jullie, zei Kees van Velzen, is Park Rusthoff een geweldig mooi park dat zijn gelijke in de wijde omtrek niet kent.