Park Rusthoff vraagt uw steun

De zwaarste zomerstorm ooit heeft zaterdag 25 juli 2015 ook het prachtige Park Rusthoff in Sassenheim niet ongemoeid gelaten.

Vooral in het bosgedeelte van het park heeft de meedogenloze storm een ware ravage aangericht. Het hele park bood een troosteloze aanblik na de ongelijke strijd die de elementen met het park hebben gevoerd. Vele bomen zijn gesneuveld of werden de takken met veel geweld afgerukt. Diverse paden en watergangen waren versperd. Na een eerste inspectie van de afdeling groen werd vastgesteld dat de schade zeer ernstig was. Omdat het verwerken en verwijderen van vooral de vele gesneuvelde bomen een te zware klus was voor de vrijwilligers, is hier een hoveniersbedrijf voor ingehuurd hetgeen een groot gat heeft geslagen in de begroting van de Stichting Beheer Park Rusthoff. SBPR) Het betreft namelijk een bedrag van € 8.500,00 hetgeen op korte termijn onmogelijk gedicht kan worden. De fractie van het CDA heeft zich het lot van het park aangetrokken en het College van B en W gevraagd om een tegemoetkoming in de schade. Helaas heeft het College hier negatief op gereageerd.

Omdat de SBPR geen enkele concessie wil doen aan de huidige hoge kwaliteit van het onderhoud van het park doet het bij deze een beroep op de bevolking van Sassenheim om middels een donatie vriend te worden van Park Rusthoff. De kosten bedragen € 15,00 per jaar oftewel het luttele bedrag van slechts vier cent per dag. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website hetgeen u vindt op de homepage. In de kolom aan de linkerzijde vindt u het kopje `Vriend worden` Dankzij uw donatie kunt ook u blijvend genieten van een prachtig park. Het park verdient uw bijdrage. Bovendien ontvangt u eenmaal per jaar de uitgave Parkberichten bij u in de bus.