Geboortegolf pauwen.

Op de kinderboerderij in Park Rusthoff is een ware geboortegolf van pauwen gaande op 11 juli 2016.

Vrijwilligers op de kinderboerderij in het park vonden zo’n vier weken geleden op diverse plekken in de stallen drie pauweneieren. Als probeersel hebben ze deze eieren onder drie verschillende kippen gelegd, welke toevallig broeds waren en warempel heeft elke kip een pauwenei uitgebroed. In allerijl is er door de vrijwilligers van een gedeelte van het konijnenverblijf een afgesloten ren voor de kippen met hun pauwenkinderen gebouwd. De kippen hebben het hier met hun pauwenkroost prima naar hun zin en de pauwtjes lopen onafscheidelijk achter hun moeder aan. Hier zullen ze, tot ze ongeveer drie maanden zijn, verblijven en daarna op de boerderij worden losgelaten.

Sinds zondag 10 juli is het aantal pauwenkuikens opgelopen tot zeven stuks. Toen kwam namelijk vanuit het park een vrouwtjes pauw met vier kuikens de boerderij binnen lopen. Deze zijn waarschijnlijk in een nest in het struikgewas van het park uitgebroed. Door vrijwilligers van de kinderboerderij is nog op diverse plekken gezocht of ze eierenschillen konden vinden doch dit bleek onbegonnen werk. De kuikens zullen met hun moeder op de boerderij los blijven lopen. Een goede reden om zeker nu dus de kinderboerderij in Park Rusthoff te bezoeken. De kinderen zullen het prachtig vinden en hun ogen uitkijken.