Zocher presentatie in het Sassennest

In het kader van de 100e sterfdag van landschapsarchitect Johann David Zocher sr. (1763-1817) wordt er dit jaar door diverse media uitgebreid aandacht besteed aan de belangrijke en unieke stempel die de drie generaties Zocher hebben gedrukt op de landschapsstijl in Nederland.

Daar Park Rusthoff tevens is aangelegd door J.D. Zocher Sr. hebben Hennes Claassen en Hans Wilson, leidinggevenden op de Schooltuinen in het park, gemeend om hier een uitgebreide presentatie aan te wijden. Deze werd op twee zaterdagochtenden in februari 2017 in het Sassennest georganiseerd voor vrijwilligers van het park waar, gezien de grote opkomst, veel belangstelling voor was.

Middels ondersteunende beelden op het grote scherm hield Hennes een boeiende presentatie.

Uitgebreid ging hij in op de kenmerkende landschapsstijl van de Zocherdynastie die bestond uit de pater familias J.D. Zocher Sr., die 25 parkachtige tuinen aanlegde. Zijn zonen Johan David Zocher Jr, en Karel Georg Zocher traden in zijn voetsporen. J.D. Jr. legde 100 tuinen aan terwijl K.G. 25 tuinen aanlegde. De zoon van J.D. Jr. was Louis Paul Zocher en deze legde 35 tuinen aan.