Forse subsidie voor metamorfose entree Kerklaan

De Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) heeft van de organisatie “Erfgoedtafel Landgoederenzone”, ressorterend onder de Provincie Zuid Holland, een forse subsidie ontvangen van € 10.000,== welke zal worden aangewend voor de metamorfose van de entree aan de Kerklaan. Tevens heeft de SBPR een subsidie aangevraagd bij Holland Rijnland. Dit is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland in onder andere projecten zoals de metamorfose van de entree van Park Rusthoff aan de Kerklaan.Volgens ingewijden mogen wij van hen een bedrag aan subsidie tegemoet zien van € 8.300,==

Las- en Constructiebedrijf Comefa B.V. uit Rijsenhout zal het hekwerk gaan aanpassen en tevens de nieuwe toegangshekken produceren en plaatsen. Hier is een behoorlijk bedrag mee gemoeid. Comefa heeft echter als sponsoring een flinke korting op dit bedrag gegeven.

De aanneemsom van de metamorfose zal € 25.000,== gaan bedragen. Het verschil dat over blijft tussen de totale subsidie en de aanneemsom zal dankzij sponsoren en vrienden van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff worden aangezuiverd.