Kinderboerderij gesloten ivm nieuwe grasmat

In het najaar 2018 is de kinderboerderij in Park Rusthoff gedurende vier à zes weken gesloten. Omdat het weiland van de kinderboerderij lager ligt dan de rest van het park staat het na een flinke regenbui altijd voor een groot gedeelte onder water. Het water blijft staan, loopt niet weg en om te voorkomen dat het weiland in een modderpoel verandert, moet het water dan met een waterpomp worden afgevoerd. Drainage ontbreekt. Dit heeft trouwens ook geen enkele zin omdat de dieren deze door hun gewicht kapot trappen.

Na rijp beraad is besloten om aan deze situatie een einde te maken. Het gehele weiland wordt opgehoogd met het hoogste punt in het midden en van daaruit aflopend zodat het regenwater wegloopt in de goten rondom het weiland. Het ophogen gebeurt met ruim zestig kuub aarde en wordt daarna voorzien van graszoden. Alle beesten zullen gedurende de werkzaamheden op het betegelde erf van de kinderboerderij verblijven zodat er geen gelegenheid zal zijn om de kinderboerderij te bezoeken. Tegen de tijd dat de kinderboerderij weer bezocht kan worden zal dat bijtijds bekend worden gemaakt.