Overzicht voortgang entree Kerklaan

Voor meer informatie kunt u onderstaande nieuwsberichten raadplegen:

 

Metamorfose

Na de afronding van de grote revitalisatie van Park Rusthoff zijn er in de loop der jaren in het park diverse vernieuwingen, aanpassingen en verbeteringen gerealiseerd.
De entree aan de Kerklaan leek aan zijn lot te worden overgelaten. Zo zijn door de iets te smalle doorgang in de loop der jaren de penanten van het entreehek door passerende vrachtwagens beschadigd hetgeen een armoedige aanblik oplevert. Niet vreemd dus dat deze entree de laatste jaren regelmatig een agendapunt was van de vergaderingen van de Stichting Beheer Park Rusthoff .

Onderstaand de foto’s uit 2017 die de beginsituatie aangaven.

 Klik op een foto om te vergroten en vervolgens aan rechterzijde voor de volgende foto.

[nggallery id=19]

Voortgang

In oktober 2017 is men daadwerkelijk met het enorme project begonnen. Om beschadiging van de gemetselde penanten in de toekomst te voorkomen was men oorspronkelijk van plan om de bestaande penanten te repareren en elk twintig centimeter uit elkaar te schuiven zodat de entree in zijn geheel veertig centimeter breder zal worden. Ruim voldoende voor het probleemloos passeren van vrachtwagens voor onderhoud in het park of aflevering van goederen. De aannemer heeft echter geadviseerd om de bestaande penanten geheel af te breken en deze op de juiste plek weer opnieuw op te bouwen.

Na het opschonen van de omgeving is in februari 2018 een nieuwe opslag gemaakt voor takken, snoeiafval ed.

[nggallery id=20]

Parkeerplek

Eenmaal in het park trof men rechts diverse vuilcontainers van de kinderboerderij en het Sassennest aan hetgeen een bijzonder armoedige aanblik opleverde. Daarnaast was een plek met voorzieningen om fietsen te stallen.

Voor de containers en de fietsen is een nieuwe betegelde plek ingericht en wel direct na de entree aan de linkerkant. Hier kunnen (brom)fietsen en scooters gestald worden.

[nggallery id=21]

Subsidie

De Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) heeft van de organisatie “Erfgoedtafel Landgoederenzone”, ressorterend onder de Provincie Zuid Holland, een forse subsidie ontvangen van € 10.000,== welke zal worden aangewend voor de metamorfose van de entree aan de Kerklaan. Tevens heeft de SBPR een subsidie aangevraagd bij Holland Rijnland. Volgens ingewijden mogen wij van hen een bedrag aan subsidie tegemoet zien van € 8.300,==.
Het verschil dat over blijft tussen de totale subsidie en de aanneemsom zal dankzij sponsoren en vrienden van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff worden aangezuiverd.

Boomgaard

Op bijgaande foto’s is te zien dat met groot materieel het volgende onderdeel, de boomgaard, wordt aangelegd. Op dit braakliggende stuk weiland worden vier oude rassen fruitbomen geplant, te weten een appelen-, peren-, pruimen- en een perzikenboom.

[nggallery id=22]

Inzaaien

Op 23 augustus is een deel van de boomgaard ingezaaid voor de bloemenweide. Het restant zal worden ingezaaid nadat de opbouw van de entree klaar is.

[nggallery id=26]

 

Aanvang vernieuwen entree

Op 3 september is men begonnen met het vernieuwen van de entree.

 

Fundering.

Op 11 september werd de fundering gestort.

[nggallery id=27]

 

Opbouw pilaren.

Op 17 september 2018 is Van der Voet begonnen met het metselwerk aan de pilaren

[nggallery id=28]

 

De werkzaamheden naderen hun voltooiing – 1 oktober 2018

[nggallery id=30]

 

Technische Oplevering – 8 oktober 2018

[nggallery id=31]

 

Het plaatsen van de lantaarns – 2 november 2018.

[nggallery id=33]