Opbrengst collecte Parkdienst naar Sassennest

In een feesttent vol met enthousiaste senioren, welke in het kader van de Sassenheimse feestweek door lokale bedrijven werden getrakteerd op koffie met gebak, drankjes en een vorstelijk diner, stond paviljoen Sassennest op woensdag 19 september j.l. in het middelpunt van de belangstelling.
In het bijzijn van burgemeester Carla Breuer werd door de voorzitter van de Oranjevereniging, Rob Koek, de opbrengst van de collecte van de Parkdienst 2018 in Park Rusthoff in de vorm van een cheque van € 2.500,00 aan de voorzitter van de Stichting Beheer Park Rusthoff, Paul ten Velden, overhandigd.
We gaan hier nieuwe stoelen voor in het Sassennest voor kopen, zei een enthousiaste Paul in zijn dankwoord aan o.a. twee leden van de Parkdienstcommissie en een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken en mogelijk houden we nog wat geld over voor andere nuttige zaken in het park.
Tot slot van zijn dankwoord meldde hij dat hij stil was van de hoogte van het geschonken bedrag.