Uw vrijetijd besteden in Park Rusthoff

Tijdens het Vrijetijdfestival, op zaterdag 15 juni a.s., zal in de kraam van Park Rusthoff de nadruk worden gelegd op “vrije tijd besteding” want waar is uw vrije tijd beter te besteden dan in Park Rusthoff. Op afstand het mooiste park van de Bollenstreek en tevens een heerlijke plek om in de open lucht en in de vrije natuur actief te zijn.

Vele medewerkers zijn reeds jaren in diverse disciplines actief in het park en vinden het bijna een voorrecht om een steentje bij te kunnen dragen om zodoende hun vrije tijd optimaal te besteden. Bijvoorbeeld als gastheer/vrouw in het Sassennest. Niet alleen tijdens de reguliere openingstijden maar ook tijdens feesten en partijen wordt uw hulp en aanwezigheid zeer op prijs gesteld. Als u ’s morgens als eerste de beesten op de kinderboerderij komt voeren horen zij u reeds van verre aankomen en wordt u met een kakofonie van beestengeluiden zeer enthousiast begroet. Ook kinderen, onder begeleiding van een ouder, zijn van harte welkom. Elke derde zaterdag van de maand in de open lucht in een groep mensen uit alle lagen van de bevolking aan de slag in de vrije natuur. Harken, schoffelen, bladeren en takken ruimen, etc. Bij de Evenementencommissie helpen aan het welslagen van bestaande en nieuwe evenementen. Elke eerste en derde zaterdag van de maand werken met wilde en exotische planten in de Heemtuin.

In de kraam van Park Rusthoff is volop informatie te verkrijgen betreffende de vele vacatures in het park, zullen medewerkers u deze graag verstrekken en al uw vragen kunnen beantwoorden. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een of meerdere keren op proef mee te helpen.
Als vrijetijdbesteder zijn er dus volop mogelijkheden om uw vrije tijd in park Rusthoff optimaal te besteden. U zult merken hoeveel voldoening u hier uit haalt en bovendien hoe leuk, zinvol, maatschappelijk betrokken en sociaal dit is.