Vitaliteitskeuring in Park Rusthoff

In de afgelopen zomer is in Park Rusthoff weer de vitaliteitskeuring (VTA) uitgevoerd welke om de twee jaar wordt gehouden. Tijdens deze VTA-keuring worden alle bomen in het park door een gecertificeerd medewerker van Hoek Hoveniers uit Voorhout bijzonder kritisch bekeken. Dit gebeurt altijd in de zomer omdat vooral aan de takken al kan worden gezien hoe een boom er voor staat. Hebben de takken geen frisse bladeren dan is dit vaak een teken dat de boom er niet florissant bij staat en aan een nader onderzoek zal moet worden onderworpen. Hij kan ziek of, erger nog, stervende zijn.

Voor de vele mensen die het park dagelijks bezoeken is veiligheid een eerste vereiste want bij storm zouden de zwakke bomen op den duur om kunnen waaien met mogelijk ernstige gevolgen. Bij genoemde keuring is gebleken dat er vijf bomen geruimd moeten worden en zal er een kapvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Na het verlenen van de kapvergunning zullen er, in het kader van de gemeentelijke herplantplicht, vijf nieuwe bomen voor in de plaats komen. In de week van 9 december is Hoek Hoveniers tevens druk geweest met de jaarlijkse noodzakelijke snoeiwerkzaamheden.