Vergunningsaanvraag kappen acht bomen.

In de Teylinger van 25 maart j.l. staat in de gemeenteberichten een vergunningsaanvraag gepubliceerd voor het kappen van acht bomen nabij de hoofdentree van Park Rusthoff. Tevens geldt de vergunningsaanvraag voor diverse herplantingen. Graag licht het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) deze aanvraag toe.

Na de succesvolle revitalisering en de herinrichting van Park Rusthoff in de jaren 2000 – 2004 is er in 2012 door het bestuur van de SBPR een plan opgesteld om Park Rusthoff blijvend te verfraaien en zodoende de hoogstaande kwaliteit van het park te waarborgen. Zo zijn de afgelopen jaren de entrees Boschplein (bij de Hema) en aan de Kerklaan geheel gerenoveerd en is het ooievaarseiland grondig vernieuwd. Het eerstkomende grote project om ons park nóg mooier te maken behelst onder andere het opknappen van de hoofdentree. Niet de statige entree aan de Hoofdstraat op zich, maar het gebied rond de rode loper. Dit betreft de met rode klinkers bestrate toegangsweg het park in vanaf de Hoofdstraat. Dit project bestaat uit de volgende onderdelen:

• Het planten van 90 rododendrons
• Het aanplanten van 5 eiken (fors formaat) langs de rand van het park aan de Gouverneurlaan
• Het kappen van de bestaande lindebomen op de rode loper.
• Het planten van tien nieuwe lindebomen (fors formaat) op de rode loper
• Het opnieuw bestraten van de rode loper.

Een heel groot en uitdagend project waar we als Stichting met alle vrijwilligers graag onze schouders onder zetten. Dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en de Stichting Vrienden van Park Rusthoff kan dit project gerealiseerd worden.

We begrijpen dat er bij een deel van de bezoekers aan het park weerstand zal zijn om de bijna historische lindebomen aan de rode loper te kappen. Ze staan er op het oog prachtig bij, maar de conditie van deze bomen is al jaren een punt van zorg voor de SBPR. Om die reden is er al een aantal bomen gekapt en een paar jaar geleden zijn de overige lindebomen heel rigoureus gesnoeid. Om te voorkomen dat er steeds een lindeboom om veiligheidsredenen gekapt moet worden en er daardoor steeds meer gaten vallen heeft het bestuur besloten om dit project nu gefaseerd aan te gaan pakken. Het gehele project gaat waarschijnlijk ruim twee jaar duren en het kappen van de lindebomen zal niet eerder dan over een jaar plaats vinden. Gedurende dit project zullen wij u blijven informeren.