Bomen over bomenkap

Het plan van Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) om acht bomen te kappen aan de rode loper bij de ingang van de hoofdentree van Park Rusthoff heeft bij de stichting Oud Sassenheim (SOS) de wenkbrauwen doen fronsen.

De alertheid van de SOS wordt ingegeven door de recente geschiedenis van het park. Residence Rusthoff, gelegen aan het park naast de rode loper, is nu bijna voltooid. Tegen de komst van dit appartementencomplex heeft de SOS zich destijds fel verzet, met name omdat in eerste instantie een niet passend gebouw werd voorgesteld dat zich ook nog uitstrekte over een strook grond van het park, schrijft SOS-voorzitter Alfred Pop. “We moesten toen echt wel aan de bel trekken. Gelukkig heeft de bouwer, mede door druk uit de politiek, het ontwerp toen ingetrokken”. De voorzitter hoopt dat het nu niet zover hoeft te komen. De voorgenomen bomenkap voedt de gedachte dat het te maken heeft met Residence Rusthoff, zo schrijft Pop. “Uit een eerste consultatie blijkt dat dat niet direct het geval is. De SOS gaat dat verder onderzoeken en wacht nu eerst het nieuwe ontwerp van de rode loper en het herbeplantingplan af. Een historisch onderzoek hoort daar onderdeel van te zijn.” De levensverwachting van de huidige bomen is belangrijk, maar Pop stelt ook dat het ook kan gaan om het totale plaatje. De SOS is het met de beheerder van Park Rusthoff eens dat het gebied aan een renovatie toe is. Of de oude linden daarbij moeten sneuvelen is voor de SOS nog een vraag. De SOS wacht tot de documentatie voor de erfgoedcommissie compleet is en zal daarin haar advies uitbrengen. Ondertussen hoopt de SOS op goed overleg met de beheerder van het park.

Reactie van het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR):

Heeft het kappen van de lindebomen aan de rode loper te maken met Residence Rusthoff?

Het bestuur van de SBPR voelt zich genoodzaakt te reageren op het persbericht van Stichting Oud Sassenheim (SOS).
De SBPR is al jaren geleden geconfronteerd met de problematiek van de lindenbomen. Twee van de 10 bomen moesten helaas al gekapt worden en de overige acht zijn drastisch gesnoeid (gekandelaberd) om de veiligheid voor onze parkbezoekers te garanderen.
Dit was voor de SBPR het signaal een herstelplan te gaan ontwikkelen voor het gehele gebied van de hoofdentree waar onder ook de rode loper. Reeds in 2015 is de verantwoordelijk wethouder geïnformeerd dat de linden op termijn vervangen moeten worden. Dit alles ruim voordat er überhaupt plannen bestonden om Residence Rusthoff in de huidige vorm ooit te realiseren. Pas nadat de uiteindelijke plannen aan de SBPR waren gepresenteerd, is in goed overleg met de projectontwikkelaar van Residence Rusthoff een aantal bepalingen met betrekking tot het park in de koopovereenkomst van de bewoners van Residence Rusthoff opgenomen; onder andere de bepaling dat de bomen aan de rode loper op termijn vervangen zullen worden door bomen van vergelijkbare grootte en omvang.

De SBPR hoopt dat hiermee het gerucht dat de kap van de linden ingegeven zou zijn door de komst van Residence Rusthoff weerlegd is.
Ook de SBPR draagt zorg voor ons cultureel erfgoed, het park is ten slotte een gemeentelijk monument en zal in het uitvoeren van de opwaarderingsplannen van o.a. de rode loper, die nog definitief opgesteld moet worden, hier ruim aandacht aan gaan besteden en kijkt uit naar een goede samenwerking met SOS om daar invulling aan te geven.