Koninklijke onderscheiding Marja van Steyn

Marja van Steyn, vrijwilligster in de schooltuin in Park Rusthoff, heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen en is daarmee officieel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marja van Steyn is al een vaste vrijwilliger binnen de schooltuingroep vanaf het moment dat de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) in 2004 het beheer van het Park Rusthoff overgedragen kreeg. Daarvoor was zij ook al vrijwilliger in de schooltuin, zeker al sinds 2002, maar wellicht zelfs iets eerder.De schooltuingroep verzorgt jaarlijks lessen voor leerlingen van vier basisscholen in Sassenheim, De Springplank, De Kinderburg, De Overplaats en Het Bolwerk. Dat betekent dat zij tussen maart en november iedere week op dinsdagmorgen, dinsdagmiddag en de woensdagmorgen, totaal aan ca. 130 leerlingen uit de groepen 7/8 een educatief programma aanbieden waarbij kinderen leren waar ons voedsel vandaan komt en hoe dat op een ecologisch verantwoorde wijze kan.

Marja is minstens een ochtend per week in de schooltuin aanwezig als begeleider van de schoolklassen die daar wekelijks komen. Maar als één van de vrijwilligers een keer niet kan, dan kun je altijd op Marja beroep doen om een les over te nemen. Daarnaast hebben de vrijwilligers van de schooltuin het nodige voorbereidende werk voor de lessen en algemeen onderhoud aan de schooltuin. Zo worden erop de 3e zaterdagmorgen van de maand de grotere klussen gedaan om de schooltuin te verfraaien. Marja is daarbij een duizendpoot die bereid is alles aan te pakken, zelf werk ziet, altijd meedenkt, zeer plichtsgetrouw is, veel foto’s maakt en voor wie niets te veel is. Jarenlang combineerde zij dit ook nog met haar inzet voor de Jeugd Natuur Wacht en was daarmee ook een goede liaison voor de educatiewaar zowel de Jeugd Natuur Wacht als de schooltuin voor staan.