Grondige renovatie van “rode loper” in Park Rusthoff

Rode Loper

Wie kan zich nog voorstellen dat ongeveer 25 jaar geleden serieus werd overwogen om Park Rusthoff te bebouwen? Niemand, toch? Park Rusthoff, nu aangemerkt als de parel van Sassenheim en het Vondelpark van de Bollenstreek, kampte eind jaren negentig met zwaar achterstallig onderhoud en was geen aantrekkelijke plek meer. Dankzij inwoners van Sassenheim die hiertegen in het geweer kwamen, is de bebouwing voorkomen en is gekozen om het park grootschalig te renoveren en terug te brengen in Engelse landschapsstijl. Het plan voor revitalisatie Park Rusthoff van Bosch&Slabbers Landschapsarchitecten is vervolgens uitgevoerd In de periode 2000-2002.

Met de revitalisatie van Park Rusthoff, nu alweer een kleine twintig jaar gelden, was het herstel nog niet af. Het bestuur van Stichting Beheer Park Rusthoff, aan wie de gemeente het beheer van het park heeft uitbesteed, heeft in overleg met Bosch&Slabbers op meerdere plaatsen verbeteringen aan het park uitgevoerd. Als voorbeeld kunnen de herinrichting van de entree aan het Boschplein en de Kerklaan en het Ooievaarseiland worden genoemd. Als sluitstuk is nu de hoofdentree van Park Rusthoff aan de beurt om weer toekomstbestendig te maken.

De hoofdentree van Park Rusthoff aan de Hoofdstraat met zijn markante lindelaan geplaatst in rode klinkers, de z.g. rode loper, heeft de afgelopen jaren zijn allure helaas verloren doordat een aantal van de lindebomen door ouderdom is uitgevallen. Hierdoor zijn gaten in het patroon en in de bestrating ontstaan, alsof er tanden uit een mond gevallen zijn. Ook de resterende lindebomen verkeren helaas niet meer in een goede staat en zijn voor de veiligheid een aantal jaren geleden teruggesnoeid tot op de gesteltakken van de boom. Deskundigen geven aan dat de huidige bomen weinig vitaal zijn en een zeer beperkte toekomst zullen hebben. De Stichting Beheer Park Rusthoff is daarom al ruim vijf jaar geleden begonnen met het maken van plannen voor herstel.

Belangrijk bij het maken van het plan is het dilemma van de resterende lindebomen; wel of niet kappen. Gevoelsmatig wil je bomen liever niet kappen, maar gegeven de fysieke toestand van de bomen komt er een moment dat dit toch nodig zal zijn. Als je dan nieuwe bomen wil planten, dan moeten dat forse bomen zijn om het oorspronkelijke beeld te herstellen. Dat zijn echter ook kostbare bomen en daarmee wordt het een uitdagend project om te realiseren. Om de haalbaarheid na te gaan is Bosch&Slabbers Landschapsarchitecten om advies gevraagd en die hebben een ontwerp gemaakt waarbij de oorspronkelijke 10 lindebomen worden vervangen door 13 forse lindebomen, aangevuld met 80 rhododendrons.
Door deze nieuwe forse lindebomen iets dichter op elkaar te planten kan het beeld van een laan met allure goed worden hersteld.

De Stichting Beheer Park Rusthoff heeft het plan ingediend bij de Erfgoedtafel van de Provincie Zuid-Holland en die heeft onder voorbehoud van het krijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunning een subsidie toegezegd. Ook Holland Rijnland en de Stichting Vrienden van Park Rusthoff hebben een substantieel bedrag toegezegd zodat dit kostbare project gerealiseerd kan worden. Mooi is ook dat de Stichting Oud Sassenheim kennis heeft genomen van het plan en haar steun heeft toegezegd. Zij ziet duidelijk dat wanneer de plannen gerealiseerd zijn dit een verdere verfraaiing van zowel het park als Sassenheim zal zijn.

Na de zorgvuldige voorbereiding, waarbij uiteraard ook een archeologische rapportage is opgesteld, zijn in januari 2021 de benodigde stukken voor de omgevingsvergunning ingediend om eind 2021 of begin 2022 de werkzaamheden te starten. De Stichting Beheer Park Rusthoff gaat ervan uit dat het college van B&W ook positief zal gaan reageren, want het is een unieke kans om ervoor te zorgen dat nog vele generaties van een mooie statige entree van het Park Rusthoff kunnen genieten.