Schooltuin Park Rusthoff gaat voor kleur

Het schooltuinproject in Park Rusthoff is weer gestart. Een heel groeiseizoen lang komen 100 basisschoolkinderen wekelijks naar het park voor deze buitenlessen. Dit jaar gaan ze voor kleur bij het landelijk thema Geef Kleur Door. Dit in het kader van het Internationaal Jaar van Groente en Fruit.

Actueler dan ooit blijkt dat het buiten zijn in de open lucht de beste manier is om gezond bezig te zijn en te blijven. Het project van 21 weken tuinieren dat de schooltuinvrijwilligers van Rusthoff voor de scholen verzorgen valt altijd weer in goede aarde. Een veilig klaslokaal van 500 m2 en een slimme tuinindeling maken het mogelijk om de kinderen een seizoen lang mee te nemen in natuurvriendelijk tuinieren. Het is een kennismaking met het telen van bloemen, groenten en kruiden en hun geur en smaak, kringloop, bodem en insecten.

Er zijn veel raakvlakken met het overheidsprogramma, Jong Leren Eten. Met het nieuwe project Geef Kleur Door krijgen de worteltjes, peren, rode bietjes, sla, tomaatjes en regenboogsnijbiet dit jaar een extra lading. Daar komt nog bij dat niet alleen de schooltuin, maar heel Park Rusthoff is aangesloten bij het Bijenlint Bollenstreek. Om die reden krijgen de leerlingen ook een zakje kleurig bloemzaad mee om de broodnodige insecten te helpen. Dat kan in de eigen tuin, maar ook door hier en daar “een tegel te wippen” zodat ze actief mee doen aan het project Steenbreek. Het is tevens een stimulans mee te doen aan het bijentelweekend van 17 en 18 april.

Kortom, een jaartje groen voor de jeugd maakt de kans op een mooie gezonde toekomst voor hen, maar ook voor ons, alleen maar groter.

Deelnemende scholen zijn Het Bolwerk, de Overplaats en de Springplank. Al 40 jaar hebben zij dit in hun onderwijsprogramma ingebouwd en omdat de schooltuinvrijwilligers het op een dienblaadje, panklaar, aanreiken vergt het van de scholen geen grote inspanning om dit leerzame project te blijven volgen.