Lintje voor Jules de Vries

Na haar aankondiging van afgelopen maandag stond afgelopen donderdag Carla Breuer, de burgemeester van Teylingen, met een fotograaf bij Jules de vries, voorzitter van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff, op de stoep.

Zij kwam hem tot zijn grote verrassing vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau, waarna de officiële versierselen bij hem werden opgespeld. Jules was nog even zwaar onder de indruk maar bijzonder blij verrast.