Project bijenlint Bollenstreek

Omdat zowel de Schooltuinen in Park Rusthoff als Park Rusthoff in zijn geheel deelnemen aan het project Bijenlint Bollenstreek, werd donderdag 20 mei j.l., op de dag van de BIJ, op diverse plekken in het park een eerste officiële telling gehouden.

Met een vangnet ging Maaike de Voogd van het Naturalis Biodiversity Center die dag op pad. Hoeveel en hoeveel soorten bijen en soortgenoten, hommels en wespen, komen er in het Park voor. Belangrijk en spannend om te weten of de reeds lang tijd genomen initiatieven voor het behoud van de BIJ in Park Rusthoff, resultaat zullen gaan geven.

In dit jaar zullen op meerdere momenten metingen gedaan worden door deskundige medewerkers van Naturalis. Zoals afgelopen donderdag in de lente, voorts in de komende zomer en tenslotte in het najaar. Tijdens haar zoektocht deze keer heeft Maaike aardhommels, zandwespen en honingbijen gespot. Soms even vangen, bestuderen en weer terugzetten, of een foto maken en thuis verder bestuderen. Er zijn immers wel ruim 300 soorten bijen.

Het weer zat niet mee, het was te koud, de insecten bleven liever in hun holletjes. Bij het uiteindelijke resultaat zullen de weersomstandigheden echter worden meegenomen.

Foto Hans Wilson