Op zaterdag hoofdentree Park Rusthoff geopend

Het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) heeft besloten om op zaterdagen de gehele hoofdentree aan de Hoofdstraat met ingang van 5 juni a.s., op proef, open te stellen. Vervolgens zal dit onder voorbehoud elke zaterdag het geval zijn. De voornaamste reden is dat dit mensen meer uit zal kunnen nodigen om het park te bezoeken.

Het betreft dus een proef. Mocht echter blijken dat dit overlast oplevert door bijvoorbeeld fietsers en brommers, die het park inrijden dan zal de proef per direct beëindigd worden.

Onderschrift foto: Frans Plevier, medeoprichter van de Stichting Beheer Park Rusthoff en daarna in meerdere functies nog steeds actief in het park, treft hier de laatste voorbereidingen voor de zaterdagopenstellingen m.i.v. zaterdag 5 juni.