Ansicht + bijschrift ooievaarsnest jaren 30

Dankzij de bijzonder welwillende medewerking van de Stichting Oud Sassenheim, kunnen wij hier de unieke ansicht met bijgaande tekst en tekening van het oorspronkelijke ooievaarsnest in Park Rusthoff presenteren.

Het ooievaarsnest in park Rusthoff omstreeks midden jaren ‘30. Het toen nog bewoonde nest bleef na de oorlog leeg. In het stormrampjaar 1953 is het omgewaaid en in 1997 pas weer in ere hersteld. In de maanden september en oktober van 2015 werd van het ooievaarseiland alle beplanting verwijderd en het ooievaarsnest werd van een nieuwe paal voorzien. In het volgende voorjaar werd er nieuwe beplanting aangebracht.