Goed bezochte informatiemiddag

Afgelopen zaterdagmiddag heeft de Stichting Beheer Park Rusthoff informatie gegeven over de plannen voor de herinrichting van de Rode Loper, de hoofdingang van het park aan de Hoofdstraat. De bezoekers konden hun mening op een enquêteformulier kwijt waarmee het bestuur richting de gemeente hoopt aan te geven dat er voldoende draagvlak is voor de plannen.

Het was de hele middag een komen en gaan van bezoekers. Zowel directe buurtbewoners, vele liefhebbers van het park uit Sassenheim, maar ook uit omliggende gemeenten. Ook verschillende fracties uit de Gemeenteraad van Teylingen en wethouder Heleen Hooij waren aanwezig om zich te laten informeren. Gevoelig punt in het plan is uiteraard de kap van de resterende linden op de Rode Loper. Afscheid nemen van de huidige grote bomen roept emoties op. Daar zijn ook zaterdagmiddag de nodige gesprekken over gevoerd. Duidelijk werd dat het belangrijk is goed uit te leggen wat het beoogde resultaat is en dat het plaatje van de artist impression niet iets is dat op termijn gaat ontstaan, maar het beeld is zodra de bomen zijn geplant. Er is uitvoerig uitgelegd wat er bedoeld wordt met nieuwe forse linden en menigeen was verbaasd te horen dat het om bomen gaat van meer dan 20 jaar oud en al een stam heeft van zo’n 40 cm omtrek. Gelukkig ontstaat er door de uitleg meer begrip en dat is nodig om een besluit te kunnen nemen.

De getoonde informatie hangt de komende 2 weken nog in Paviljoen Sassennest en ook kan daar het enquêteformulier nog worden ingevuld en in de stembus worden gedaan. Als belangstellenden nog vragen hebben dan kunnen ze die stellen via het contactformulier op de website van Park Rusthoff.