Pikkende parelhoen in Park Rusthoff

In Park Rusthoff resideren twee parelhoenders die vrij rondlopen in het park. Hoewel de parelhoenders het enorm naar hun zin hebben, is niet iedereen even enthousiast over hun aanwezigheid. Dat parelhoenders niet schuw zijn en zich behoorlijk kunnen opdringen is geen onbekend gedrag, maar er zijn grenzen. Afgelopen week zijn ze over de schreef gegaan en zijn er klachten ingediend.

Hoe leuk is het niet om de eenden in het park te voeren, maar niet alleen de eenden worden hierdoor aangetrokken, ook de parelhoenders komen hierop af en geregeld staan ze vooraan om hun aandeel te pakken. Menigmaal hebben de eenden ook hieronder te lijden. Geregeld heeft het gedrag van de parelhoenders ook effect op het plezier van kinderen die aan het voeren zijn, die bij het opdringerige gedrag van de parelhoenders een aantal stapjes terug doen.

Afgelopen week heeft een parelhoen een kind gepikt waardoor het kind het park niet meer in durft te gaan. Dat is niet acceptabel en de Stichting Beheer Park Rusthoff heeft hierover klachten ontvangen. Het bestuur geeft desgevraagd aan dat zij dit ook grensoverschrijdend gedrag vindt en maatregelen gaat treffen. Er wordt daartoe gekeken of er een ander tehuis voor de parelhoenders kan worden gevonden.

Hopelijk kunnen straks weer alle kinderen zonder angst het park in.