vernieuwen beheerovereenkomst

Persbericht

Gemeente Teylingen en Stichting Beheer Park Rusthoff vernieuwen beheerovereenkomst

Afgelopen vrijdag werd de overeenkomst voor het beheer van Park Rusthoff getekend door de gemeente en Stichting Beheer Park Rusthoff. Zij zetten hiermee de succesvolle samenwerking weer voort.

Afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de stichting over het vernieuwen van de beheerovereenkomst. Beide partijen zijn enthousiast over de heldere afspraken in de nieuwe overeenkomst die loopt tot 2030.

Sinds 2004 wordt het beheer van Park Rusthoff uitgevoerd door de enthousiaste vrijwilligers van Stichting Beheer Park Rusthoff. De wethouder is enthousiast: “Door de inzet van deze stichting kunnen de inwoners van Teylingen volop genieten van alles wat het park te bieden heeft; van de kinderboerderij, heemtuin, schooltuin en schaakborden tot een ommetje door het park.”

De overeenkomst is tevens een compliment aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor het park, want in de overeenkomst staat letterlijk dat het beheer van door de Stichting heeft aangetoond dat door de inzet van vele vrijwilligers een hoger kwaliteitsniveau van onderhoud is behaald dan met de door de binnen de gemeentebegroting beschikbare financiële middelen en capaciteit haalbaar is. Daar staat nu de handtekening van de wethouder onder, dus is het echt waar!