Vergunning renovatie Rode Loper

Het college van B & W Teylingen heeft op 11 februari 2022 vergunning verleend aan het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) in Sassenheim betreffende een algehele renovatie van de Rode Loper. Dit is het pad dat het park in loopt vanaf de hoofdentree aan de Hoofdstraat.
Voor het bestuur van de (SBPR) gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om de Rode Loper de uitstraling en allure te geven die het verdient.

Met het verlenen van de vergunning is een zeer belangrijke stap gezet richting de renovatie van de ‘Rode Loper’. Nadat het ontwerp in januari vorig jaar was gemaakt, is dit uitgebreid besproken geweest waarbij uiteraard het oordeel van de Erfgoedcommissie van groot belang was. Nadat het ontwerp was toegelicht bij de Erfgoedcommissie heeft deze een positief advies uitgebracht. Ook de Stichting Oud Sassenheim is enthousiast over het ontwerp.

In deze periode werd ook weer eens duidelijk waarom het plan tot renovatie is opgepakt. Tijdens een inspectie vorig jaar maart van de nog aanwezige linden op de Rode Loper bleek één van de linden een holle stamvoet te hebben en is deze met een noodkapvergunning op 26 maart j.l. gerooid. Het gevaar bestond dat deze elk moment kon omvallen hetgeen een groot gevaar vormde voor de bezoekers van Park Rusthoff. Ook de andere linden vertoonden holtes, maar kunnen theoretisch nog een aantal jaren mee. Echter, door de linden die vanwege de slechte staat zijn uitgevallen, heeft de Rode Loper zijn ‘laaneffect’ reeds lang verloren en oogt inmiddels armetierig en daarom de naam Lindenlaan niet meer waardig. Dankzij de verleende vergunning kan de laan in zijn geheel worden vervangen. In het plan doen we dat met een fors formaat nieuwe linden en het geplande resultaat ziet u in bovenstaande artist impression.

De vergunning behelst in eerste instantie de kap van nog acht aanwezige lindebomen op de Rode Loper en daarna het herplanten van dertien nieuwe lindebomen van een flink formaat.
De volgende stap zal de extra beplanting zijn en de plaatsing van meer banken langs de Rode Loper. Hiervan houden wij u uiteraard op de hoogte