Grote vreugde op de Kinderboerderij

Van de week was de kinderboerderij in Park Rusthoff nog in groot verdriet gedompeld nadat bekend werd dat de geliefde mannetjes pauw overleden was.

Afgelopen donderdag sloeg de stemming echter om in een groot plezier toen bleek dat uit een nest, waar vijf eieren in lagen, er twee waren uitgekomen. Twee jonge pauwtjes sprongen er namelijk vrolijk in het rond en werden gelukkig snel gevangen door medewerkers van de kinderboerderij. Er lagen namelijk 5 eieren in het nest en de kans was zeer groot dat de twee reeds geboren pauwtjes ten prooi zouden vallen aan meeuwen, kauwen of andere natuurlijke vijanden. Inmiddels zitten ze veilig met hun moeder in het kippenhok. Van de 5 eieren zijn nu dus de andere drie in veiligheid gebracht en worden deze uitgebroed door een kip die deze eieren had gelegd.

We zijn heel blij dat de overleden pauw Coco voor nageslacht gezorgd heeft en we hopen natuurlijk dat er een mannetjes pauw bij zit. Dan zou het feest compleet zijn.

Een goede reden om al dit jonge geluk zelf te komen bekijken op de kinderboerderij.

Nadat de pauweneieren door de kip uitgebroed zijn zullen de pauwen constant in de buurt van de kip blijven omdat ze denken dat de kip hun moeder is. De kip was namelijk het eerste levende wezen dat ze na hun geboorte zagen. Ook al zijn de pauwen straks viermaal zo groot dan de kip.