Boeiende vacatures in de Heemtuin.

“Mijn meest geliefde plek in het park is de Heemtuin. Daar gebeuren iedere dag weer kleine, natuurlijke wondertjes.”

Het enthousiasme van Danusia Hendriksz werkt aanstekelijk. Vol verve vertelt ze over de bijzondere planten die hier groeien en de insecten die zorgen voor verstuiving.

Danusia: “Bij het woord heemtuin denkt men aan een tuin waar “alles” kan en mag groeien. Dat is niet zo. We willen ervoor zorgen dat bepaalde planten niet worden verdrongen door snelle groei van bijvoorbeeld brandnetels. Die kunnen erg doorwoekeren. We willen graag dat de wilde flora die in een parkbos –dus het onze – voorkomt, behouden blijft. Wel zijn er verwilderde bolgewassen, zoals de stinzen flora aangeplant.”

Veel werk.

Na deze uitleg wordt duidelijk dat het onderhouden van een Heemtuin veel werk vraagt. “Zeker weten,” volgens Danusia, “er moet worden geplant,  gewied, gesnoeid, geharkt, enzovoorts. Iedere eerste en derde zaterdag van de maand mogen we rekenen op een aantal vrijwilligers die  dat werk komen doen. Ik merk dat ze het allemaal met veel plezier en liefde doen.  Daar ben ik supertrots op.”

Toch heeft  Danusia iets op haar hart :

“Weet je, als ik zo op die zaterdagen die noeste werkers zie, weet ik dat het werk door meer mensen gedaan zou kunnen worden. Niet altijd mensen uit hetzelfde ‘kringetje”.

Onderhoud.

Dat vraagt om een verklaring. Die heeft Danusia. “Er zijn rond Park Rusthoff de laatste jaren mooie nieuwe woningen gebouwd. Die worden nu allemaal bewoond. De bewoners hebben een schitterend uitzicht op ons park. Ze mogen het een beetje als hun eigen voor- of achtertuin zien.

Wellicht wonen daar mensen die best willen meehelpen met het onderhoud van de Heemtuin. Ze hoeven niet direct “groene vingers” te hebben. Want men wordt uitstekend ingewerkt en begeleidt. En de onderlinge sfeer is vriendschappelijk en gezellig.”

Idyllisch.

Meer reclame voor “haar “ Heemtuin kan Danusia bijna niet maken. Geestdriftig wijst ze nog op nieuw blaadje aan een voor mij onbekende plant. “Ja”, glimlacht ze, “als je je nu opgeeft als vrijwilliger voor onze Heemtuin, weet je binnenkort ook meer van flora en fauna. En dat niet alleen: Onze Heemtuin is zo’n idyllisch mooi stukje groen. Die verdient  alle aandacht. “Mag ik op je rekenen?”