Oude linden op Rode Loper gekapt

Op donderdag 24 november zijn de resterende 7 linden op de Rode Loper van Park Rusthoff gekapt. Deze werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en maken ook eens temeer de noodzaak tot vervanging duidelijk. Vele passanten hebben de werkzaamheden van buiten het hek gevolgd.

Donderdagmorgen vroeg om half acht is het nog duister als de mannen van de firma Hoek de voorbereidingen treffen om deskundig te bomen te kappen. Ruben, die de kettingzaag hanteert heeft een plan gemaakt hoe hij dat het beste de bomen gericht kan laten omvallen. Om even na acht uur als het op straat nog erg rustig is, gaat de eerste boom om. Deze valt precies op de geplande plaats. Langzaamaan komt het winkelend publiek voorbij die een pas op de plaats maakt om de werkzaamheden te bekijken. Menig mobiel maakt een filmpje van de vallende bomen. Een omstander merkt op: ‘Wat een vakman. Hij legt de bomen precies neer waar hij ze hebben wil’. Zo gaat het door totdat om 3 uur ’s middags de laatste boom is geveld.

Paul ten Velden, voorzitter van Stichting Beheer Park Rusthoff, komt ook polshoogte nemen. Hem valt op dat een aantal bomen er slechter aan toe zijn dan we in de rapporten hebben gelezen. Hij wijst naar één van de stobben waar een groot gapend gat zit, een zogenaamde holle stamvoet. ‘Deze boom is nu net zo slecht als de boom die we vorig jaar met een noodkap hebben omgehaald’, merkt hij op. En inderdaad, de 3 meter lange stam die afgevoerd wordt is van binnen helemaal hol. En zo komen er met het zagen steeds meer holle stammen in het zicht.

Vrijdagmorgen vroeg zijn de stammen afgevoerd naar een opslagplaats. Gerard Rutgrink vertelt dat hij gaat uitzoeken welke delen van de stam nog kunnen worden hergebruikt. ‘We hebben contact met de historische scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel in Warmond die het lindehout goed kan gebruiken’ vertelt Rutgrink; ‘Mooi als lokale oude vaartuigen met lokaal hout kunnen worden onderhouden.’ De komende week gaan de werkzaamheden op de Rode Loper door en wordt voornamelijk het straatwerk aangepakt. Genoeg te zien dus als je langs loopt.