Vroege Vogel Excursie in Park Rusthoff

Op zondag 8 oktober is er in Park Rusthoff weer een vroege vogelexcursie van 08:00 tot 09:30 uur. De vogelexcursie wordt geleid door Willem-Jan Hooijmans van de Vogelwerkgroep Teylingen. Het startpunt is het paviljoen in het park. Na een korte inleiding over het fenomeen vogeltrek wandelen we vanaf het paviljoen door het park op zoek naar zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten. Begin oktober is de vogeltrek in volle gang en die vogeltrek gaat ook aan het park niet onopgemerkt voorbij.  Naast de gebruikelijke standvogels zoals Merel, Ekster, Gaai en Houtduif zijn er dan ook soorten te verwachten die in het park komen overwinteren, op zwerftocht zijn of op doortrek zijn naar zuidelijker streken. Het meenemen van een eigen verrekijker strekt tot aanbeveling.  Aan het eind van de wandeling zullen we in het paviljoen een soortenlijst opmaken van vogelsoorten die we tijdens de wandeling op zicht en/of geluid vastgesteld hebben.  Verzamelen bij paviljoen om 07:45.