Eindejaarsbijeenkomst park vrijwilligers

Op zaterdag 30 december 2023 kwamen vele vrijwilligers van Park Rusthoff in ’t Sassennest bij elkaar voor de eindejaar bijeenkomst. Een gelegenheid om samen te komen, te reflecteren en vooruit te kijken. Voorzitter Paul ten Velden hield een korte toespraak waarin hij de hoogtepunten van het afgelopen jaar de revue liet passeren en de plannen voor volgend jaar deelde, tevens sprak hij zijn waardering uit voor de belangrijke bijdragen van de vrijwilligers. Hun inzet en passie vormen het kloppende hart van onze stichting en maken het park tot een levendige plek voor iedereen.

Tijdens de bijeenkomst was er ook een speciale verrassing voorbereid om onze dankbaarheid te tonen. Als blijk van waardering ontvingen alle vrijwilligers een uniek eindejaar presentje: een prachtig T-shirt van biologisch katoen, een idee van Bea van de Bosch en perfect uitgewerkt door Krijn van Dijk.

Het T-shirt vertegenwoordigt onze gemeenschappelijke liefde voor en toewijding aan Park Rusthoff. De waterpartij “De Zwaan” komt in gekantelde vorm terug zodat het een hart vormt en hierdoor de slogan “Besloten in ons hart” nog meer dimensie geeft. De boom, vol in bloei, straalt het levendige karakter van het park uit; zowel wat betreft het groen, de vrijwilligers als de bezoekers. 

Alle vrijwilligers krijgen door tussenkomst van de portefeuillehouders een T-shirt. Het bestuur hoopt dat het met plezier gedragen zal worden.

Het bestuur wenst alle vrijwilligers een voorspoedig nieuw jaar, gevuld met vreugde en goede gezondheid en vooral veel mooie momenten in park Rusthoff.