Bankjes met een verhaal

Krak en toen ging de bank doormidden.


De leerlingen van de Schooltuin Park Rusthoff krijgen bij het begin van iedere schooltuinles uitleg over wat er gaat gebeuren. Er is een informatiehoekje waar die uitleg gegeven wordt. Wat wordt er vandaag gezaaid of geoogst? Wat doet de worm in de grond? Hoe belangrijk zijn de wilde bijen? Heel veel diverse onderwerpen komen langs.
Om de kapotte bank in de informatiehoek te vervangen, werd bij RABOclub support een aanvraag gedaan voor een nieuwe bank. Tot grote vreugde van het vrijwilligersteam van Schooltuin Park Rusthoff is de aanvraag beloond.

En dan moeten er plannen worden gemaakt. Wie heeft er een idee hoe de bank eruit kan gaan zien? Van het een kwam het ander. Zouden er wat kleinere bankjes gemaakt kunnen worden? Is het een idee om een hele nieuwe informatiehoek te maken? Mooie ideeën, en heel langzaam komt er een mooi en praktisch ontwerp van een nieuwe infohoek met bankjes tot stand.

Je kunt bankjes kopen, maar je kunt ze ook laten maken. Hoe mooi zou het zijn als ze bij de JoJo / houtwerkplaats gemaakt konden worden. Er werd contact gelegd met Richard Rotteveel en hij vond het een prima idee. ‘Zulke bankjes kunnen hier gemaakt worden.’
Volgende vraag: waarvan maak je duurzame bankjes?
Dan gaat het snel; er wordt een verbinding gemaakt met Park Rusthoff. De schooltuin maakt immers onderdeel uit van dit mooie park. In het verleden zijn er tijdens stormen eikenbomen gesneuveld. Het hout is bewaard gebleven en er zijn zelfs planken van gezaagd.
Wat zou het gepast zijn om met dit hout uit het park bankjes te maken.

En dan, met mooi hout en enthousiaste medewerkers van de houtwerkplaats zijn er drie hele mooie bankjes gekomen.


De week van 8 april tot 12 april heet de Week van de Schooltuin.
Bijzondere bankjes verdienen bijzondere aandacht, heel gepast bij deze week. Daarom zal mevrouw Heleen Hooij, wethouder van de gemeente Teylingen met o.a. Natuur, Groen en Biodiversiteit in haar portefeuille, samen met de leerlingen van de Springplank op woensdag 10 april de informatiehoek officieel in gebruik nemen.
Door de samenwerking met diverse organisaties is iets moois tot stand gekomen. De komende jaren zullen de leerlingen van de verschillende scholen die komen schooltuinieren kunnen genieten van dit mooie en bijzondere hoekje op de schooltuin.