Vriend gegevens bijwerken

Daarvoor heb je vrienden……………..

Als “Vriend van Park Rusthoff” levert u een belangrijke financiële bijdrage aan het behoud, onderhoud en het functioneren van het Park. De donaties van de Parkvrienden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Park Rusthoff. Het bestuur van deze stichting bepaalt wat er met uw geld gebeurt. Als vriend wordt u daarover tevens regelmatig op de hoogte gehouden via de website en eenmaal per jaar in de gedrukte nieuwsbrief “Parkberichten” die bij u thuis wordt bezorgd.

Werk uw gegevens bij
In de toekomst willen we u ook graag een digitale nieuwsbrief per mail kunnen toezenden. Zo kunnen we actuele ontwikkelingen, evenementen en activiteiten met u delen. Alvast dank voor uw interesse, steun en het bijwerken/doorgeven van uw gegevens.

Stichting Vrienden van Park Rusthoff

Update Vriend-gegevens