Foto’s uploaden

102400) { echo “Het bestand is ” . $_FILES[‘bestand’][‘size’] . “, het maximale toegstaan is 102400“; } else { //kijken of het bestand wel een gif, png of jpg is if($_FILES[‘bestand’][’type’] == “image/gif” || $_FILES[‘bestand’][’type’] == “image/png” || $_FILES[‘bestand’][’type’] == “image/pjpeg” || $_FILES[‘bestand’][’type’] == “image/jpeg”) { //kijken of er een nieuwe naam aan het bestand is gegeven if(empty($_POST[‘naam’])) { $naam = $_FILES[‘bestand’][‘name’]; } else { //strip de extensie om die achter de nieuwe bestandsnaam te plakken $x = strrchr($_FILES[‘bestand’][‘name’], “.”); $naam = $_POST[‘naam’] . $x; } //het bestand uploaden met de nieuwe of oude naam move_uploaded_file($_FILES[‘bestand’][’tmp_name’], “https://www.parkrusthoff.nl/photo_archive” . $naam); //voor linux of unix hosts chmodden we het bestand naar 777 zodat iedereen um kan zien chmod(“https://www.parkrusthoff.nl/photo_archive” . $naam, 0777); } else { echo “Het bestand is geen png, jpg of gif”; } } } else { echo “Selecteer een plaatje”; } ?>

Bestand:
Nieuwe naam: