Paasvuur

Op Paaszaterdag 23 april om 21.00 uur werd in park Rusthoff door de gezamenlijke kerken van Sassenheim het Paasvuur ontstoken.
Was het voorheen uitsluitend een Rooms Katholiek ritueel en werd het vuur ontstoken in de tuin van de pastorie van de Pancratiuskerk, om daarna het Licht naar binnen in de kerk mee te nemen.

Dit jaar voor het eerst had het echter een gezamenlijk karakter en is als locatie gekozen voor park Rusthoff. Ingegeven als logisch vervolg  op de  parkdienst, welke sinds enkele jaren als startsein, aan het begin van het kerkelijk jaar door de gezamenlijke kerken van Sassenheim in park Rusthoff wordt georganiseerd. Afgelopen keer trouwens in het bijzijn van ruim 1.200 belangstellenden. Dit allemaal in  het kader van het weg slijpen van tegenstellingen, het benadrukken van de gezamenlijke belijdenis en het niet meer verketteren van elkaar. Het adagium is dan ook niet langer: “Ik ben de ware” doch “Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, beleving en levensbeschouwelijke aanpak”. Een mogelijke volgende stap wellicht met Joden en Islamieten.

 

Wat het ritueel op zich betrof, op het grote eiland werd met enige moeite, er was te vers hout gebruikt, door een scout van Scojeso het paasvuur ontstoken  op een vuurplaats van ca. 1 x 1 meter. Aan dit vuur werden diverse toortsen en kaarsen aangestoken. Er vond voorts een korte ceremonie plaats, geleid door pastoor Owel, het vuur werd gezegend en er werd gezamenlijk een lied gezongen. Na ca. 15 minuten was de ceremonie in het park ten einde. De gelovigen gingen daarna met de brandende toortsen en kaarsen elk hun weg om in de afzonderlijke kerken vanaf  21.30 uur hun eigen dienst te vieren.

Aan de ceremonie werd deelgenomen door ruim 200 leden van de twee grote Christelijke kerken in Sassenheim, te weten de Katholieke kerk met pastoor Owel en  de Protestantse gemeente Sassenheim met ds. Tim Moll.

De evenementencommissie van park Rusthoff faciliteerde in samenwerking met de scouts van Scojesa.