Park Rusthoff zoekt secretaris

Het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff is met spoed op zoek naar een secretaris m/v op vrijwillige basis.

De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Stichting (DB) dat verder bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester. De leden van het DB maken ieder deel uit van het Algemeen Bestuur van de Stichting (AB) dat verder bestaat uit een 7-tal portefeuillehouders en vormen gezamenlijk een team van zeer enthousiaste vrijwilligers die allen beschikken over een aanstekelijke passie voor park Rusthoff.

De taken van de secretaris bestaan o.a. uit het meedenken en actief participeren in strategische- en beleidsmatige beslissingstrajecten gericht op de realisatie van lange termijn doelen. Deelnemen aan vergaderingen van het AB en het DB (totaal 1 vergadering per maand). Het voorbereiden van de vergaderingen waaronder het, in samenwerking met de voorzitter, samenstellen van de agenda en het versturen van de uitnodigingen. Het beheren van het secretariaat (administratie van correspondentie e.d.) Het schrijven van brieven en andere stukken van de stichting. Het notuleren van de vergaderingen, het maken van de notulen en de distributie van de notulen per e-mail (deze taak wordt overgenomen door een notulist zo gauw als deze gevonden is). Bovengenoemde taken nemen per week gemiddeld 1 à 2 uur tijd in beslag. De man of vrouw die wij zoeken is gedreven, creatief en initiatiefrijk, uitstekend in woord en geschrift en kan goed samenwerken („teamplayer“). Het hebben van een groot netwerk is een pre.

Voor meer informatie en/of aanmelding, kunt  u contact opnemen met de heer Ronald van de Graaf, voorzitter van de Stichting Beheer Park Rusthoff, tel. 06-50233353 of per e-mail:  rvandegraaf@casema.nl.